RAZPIS ZA VOLITVE SVETA ŠOLS IN ZVEZE ŠKIS ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE HRASTNIK 2019

Upravni odbor Študentske organizacije Hrastnik je dne, 1. 12. 2019 s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Študentske organizacije Hrastnik v Svetu ŠOLS in zveze ŠKIS. Kandidatura mora vsebovati: Ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o…