Ime in Priimek*

Datum rojstva*

Ulica in hišna številka*

Poštna številka in pošta*

E-mail*

Telefonska številka*

Naziv*

Letnik*

Naziv fakultete in smer študija / srednje šole*

Kraj*

Scan potrdila o šolanju*

Pozor, dovoljena datoteka je samo skenirano originalno potrdilo o šolanju – slika s telefonom ali fotoaparatom ni veljavna.