Upravni odbor Kluba ŠOHT je dne 28. 10. 2017 v skladu s 20. členom Statuta Kluba ŠOHT razpisal volitve za organe Kluba ŠOHT. Organi Kluba ŠOHT, za katerega se razpisuje volitve, so: predsednik kluba, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija.

Pravico voliti in biti voljen v organe kluba ima polnopravni član kluba, ki ima na dan glasovanja stalno prebivališče v občini Hrastnik, ter je član Kluba ŠOHT.

Kandidatura mora vsebovati:

  • Podpisana izjava o podpori najmanj enega člana kluba, ki ima volilno pravico
  • Ime in priimek kandidata
  • Datum in kraj rojstva
  • Naslov stalnega prebivališča
  • Navedbo mesta v organu, za katero se kandidat poteguje
  • Potrdilo o vpisu v Klub ŠOHT
  • Izvirno potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu
  • Predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in kratek opis programa kandidata
  • Izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom

Vloge za kandidaturo lahko vložite do petka, 24. 11. 2017. Na vlogi naj piše: »Za volilno komisijo«. Vlogo pošljite na naš naslov: Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik, priporočeno.

Več info na: 031 714 529 (Urban)

Volitve organov Kluba ŠOHT bodo potekale v okviru redne skupščine, ki bo v petek, 1. 12. 2017 ob 19. uri v prostorih Kluba ŠOHT, Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik.