Upravni odbor Kluba ŠOHT je dne 28. 10. 2017 v skladu s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Kluba ŠOHT v Svetu ŠOLS – študentske organizacije lokalnih skupnosti in svetnika Kluba ŠOHT v Svetu Zveze ŠKIS.

Kandidatura mora vsebovati:

Ime in priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazcov, ki sta na voljo na spletni strani pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS in Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do petka, 24. 11. 2017. Na vlogi naj piše: »Za volilno komisijo«. Vlogo pošljite na naš naslov: Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik, priporočeno.

Več info na: 031 714 529 (Urban)

Volitve svetnika kluba v Svet ŠOLS in svetnika kluba v Svet Zveze ŠKIS bodo potekale v okviru redne skupščine, ki bo v petek, 1. 12. 2017 ob 19. uri v prostorih Kluba ŠOHT, Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik.

Obrazec_za_kandidaturo_svetnika_Sveta_Zveze_SKIS
Obrazec_za_kandidaturo_svetnika_Sveta_SOLSObrazec_za_kandidaturo_svetnika_Sveta_SOLS