Upravni odbor Študentske organizacije Hrastnik je dne, 31. 10. 2021 s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Študentske organizacije Hrastnik v Svetu ŠOLS in zveze ŠKIS.

Kandidatura mora vsebovati:

  • Ime in priimek,
  • rojstne podatke,
  • naslov stalnega bivališča,
  • telefonsko številko,
  • letnik in smer študija,
  • potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
  • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in
  • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do vključno, 14. 11. 2021. Na vlogi naj piše: »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Vlogo pošljite na naš naslov: Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik, priporočeno, ali pa skenirano pošljite na sohtorg@gmail.com.

Več info na: 070 891 860 (Klemen Ključevšek).

 

Volitve svetnika kluba v Svet Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS, bodo potekale v okviru REDNE LETNE SKUPŠČINE, ki bo v ponedeljek, 28. 11. 2021 ob 18. uri.