Upravni odbor Študentske organizacije Hrastnik je dne, 2. 12. 2018 s 6. členom Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in zveze ŠKIS razpisal volitve za svetnika Študentske organizacije Hrastnik v Svetu ŠOLS in zveze ŠKIS..

Kandidatura mora vsebovati:

  • Ime in priimek,
  • rojstne podatke,
  • naslov stalnega bivališča,
  • telefonsko številko,
  • letnik in smer študija,
  • potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu,
  • podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in
  • lastnoročni podpis kandidata.

Kandidatura se vloži preko standardiziranega obrazca, ki je na voljo v prilogi.

Vloge za kandidaturo lahko vložite do vključno, 24. 12. 2018. Na vlogi naj piše: »Ne odpiraj – za volilno komisijo«. Vlogo pošljite na naš naslov: Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik, priporočeno.

Več info na: 041 780 729 (Jernej Peklar)

Volitve svetnika kluba v Svet Zveze ŠKIS in sveta ŠOLS, bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v četrtek, 27. 12. 2018 ob 17. uri v Študentski organizaciji Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik.