Upravni odbor Študentske organizacije Hrastnik je na podlagi 19., 23. in 24. člena Statuta ŠOHT na 10. redni seji, dne 1. 12. 2019 sprejel sklep št. 4 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 22. 12. 2019 za:

  • člane odborov Študentske organizacije Hrastnik

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik) najkasneje do vključno 8. 12. 2019. Kandidat mora biti član Študentske organizacije Hrastnik, da lahko kandidira v funkcijo.

  • ime in priimek kandidata,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • datum in kraj rojstva kandidata,
  • potrdilo o vpisu,
  • kratki življenjepis,
  • kratko vizijo razvoja Kluba.
  • Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 041 782 729 (Jernej Peklar).

Volitve za organe Študentske organizacije Hrastnik bodo potekale v okviru 1. REDNE SKUPŠČINE, ki bo v nedeljo, 22. 12. 2019 ob 17. uri v prostorih Študentske organizacije Hrastnik, Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik.