Upravni odbor Študentske organizacije Hrastnik je na podlagi 19., 23. in 24. člena Statuta ŠOHT na 10. redni seji, dne 5. 12. 2020 sprejel sklep št. 3 s katerim razpisuje kandidacijski postopek za volitve v organe, ki bodo 28. 12. 2020 za:

  • člane odborov Študentske organizacije Hrastnik

Kandidaturo za posamezni organ kluba je potrebno po priporočeno poslati na naslov društva (Naselje Aleša Kaple 9a, 1430 Hrastnik) ali pa skenirano na sohtorg@gmail.com, najkasneje do vključno 14. 12. 2020. Kandidat mora biti član Študentske organizacije Hrastnik, da lahko kandidira v funkcijo.

  • ime in priimek kandidata,
  • naslov stalnega prebivališča,
  • datum in kraj rojstva kandidata,
  • potrdilo o vpisu,
  • kratki življenjepis,
  • kratko vizijo razvoja Kluba.
  • Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v statutu in volilnem pravilniku v času uradnih ur na sedežu kluba, izven uradnih ur pa po predhodni najavi na tel. 070 891 860 (Klemen Ključevšek).

Volitve za organe Študentske organizacije Hrastnik bodo potekale v okviru REDNE LETNE SKUPŠČINE, ki bo v ponedeljek, 28. 12. 2020 ob 18. uri.