Prihodnost mladih v Hrastniku je na dlani!

Kaj bi mladi naredili, spremenili v občini Hrastnik? Kaj bi izboljšali? Kaj si mladi želite v občini
Hrastnik? Si želite več koncertov? Si želite več ugodnosti? Katere ugodnosti? Si želite več
izobraževanj, več znanja? Si želite novo športno igrišče? Si želite več razburljivega
dogajanja? Si želite bolj ugodne podjetniške razmere?

S temi in podobnimi vprašanji sem sam ukvarjam že več kot eno leto. Moje ime je Žiga
Kovač in večina izmed vas me pozna, kot bivšega predsednika Študentske organizacije Hrastnik, enega izmed članov
organizacijske ekipe Tuševega Teka Barv in kot aktivnega mladega občana občine Hrastnik.
Zelo malo izmed vas pa me pozna kot kreatorja najbolj ključnega dokumenta za mlade v občini
Hrastnik. Kakšen dokument je to? To je Strategija za mlade v občini Hrastnik. V
septembru sem na Fakulteti za družbene vede diplomiral na temo: Mladi v občini Hrastnik
(postavitev in uresničitev razvojnih strategij). V svoji diplomski nalogi sem preučeval in pisal
o nastajajoči Strategiji za mlade v občini Hrastnik. Prav tako je v pripravo strategije že od vsega začetka vključen Mladinski center Hrastnik in ekipa zaposlenih na Mladinskem centru. Posebno pa je potrebno izpostaviti Petro Velej, ki je v oblikovanje strategije vključena že od vsega začetka.

Strategija za mlade je ključen strateški dokument s katerim mladi postanejo enako vrednejši
sogovornik v lokalnem okolju in v občini. V strategiji so napisani in opredeljeni strateški cilji in
ukrepi, kateri se bodo izvajali in uresničevali. Strategija za mlade je usmerjena v razvoj
mladih, v dejavnosti mladih in vzpostavitvi ugodnih mehanizmov in okolji za boljše življenje
mladega prebivalstva v občini Hrastnik.

Meni osebno pa strategija pomeni veliko več. Sprejetje strategije za mlade, bo mladim in
naslednjim generacijam mladim omogočilo, razvoj, večjo možnost odločanja v občini
predvsem pa je strategija dokument s katerim mladim neposredno vplivamo na razvoj in
dogajanje v občini Hrastnik. S sprejetjem strategija bodo predlogi mladih bolj uslišani in
upoštevani. Mladi bomo dobili moč, da spremenimo Hrastnik v mesto kakršnega si želimo.

Pozivam vas, da se nam 9. novembra 2018, ob 18. uri pridružite v Mladinskem centru
Hrastnik, kjer bomo mladi iz Študentske organizacije Hrastnik organizirali

SKLEPNA JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI ZA MLADE V OBČINI HRASTNIK.

Predstavili vam bomo kaj je to strategija in katere ukrepe smo že predvideli in jih bomo
umestili v strategijo. Predvsem pa tukaj potrebujemo vas mladi Hrastničani in Hrastničanke,
da pridete in poveste kaj si želite in da predstaviti vaše predlog za boljši Hrastnik.

Naj vas vprašam malo drugače: Če bi imeli na voljo milijon € , kako bi občino Hrastnik
spremenili na bolje? Kaj bi v njej spremenili in izboljšali?

Prav tako pa se bomo pogovarjali tudi o naslednjih vprašanjih.
Kje se boste zaposlili? Kje boste živeli? Kje si boste ustvarili družino? Kakšna bo vaša
prihodnost v občini Hrastnik. Kaj si želite? Kakšni so vaši predlogi za spremembe? Kje bo

novo športno igrišče? Kako in na kakšen način bo občina Hrastnik postala prijazna občina za
mlade?

Za mlade v Hrastniku se lahko v naslednjih nekaj letih nameni zelo veliko denarja. Mladi so
prihodnost občine Hrastnik. Podajmo svoje predloge in izboljšamo občino Hrastnik. Za našo
prihodnost gre!!

Podajte svoje mnenje, podajte predloge! Naredimo Hrastnik boljši! #SIZRAVEN?